So sánh các sản phẩm tiết kiệm của VIB

0
1414

Hiện nay, VIB có 2 sản phẩm tiết kiệm là: Tiền gửi trực tuyến và Tiết kiệm mục tiêu. Tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của bản thân, bạn có thể cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

So sánh các sản phẩm tiết kiệm của VIB

→ Xem thêm: Tích lũy tiền hiệu quả với gói tiết kiệm M-Savings

1. Tiền gửi trực tuyến

Mô tả: Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn. Gốc được cố định trong toàn bộ một kỳ hạn.

Loại tiền: VNĐ, USD, AUD, EUR.

Tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VNĐ hoặc 500 USD/500 AUD/500 EUR.

Kỳ hạn: Từ 1 tuần đến 36 tháng.

Kỳ trả lãi: Lãi trả hàng tháng/hàng quý/6 tháng/12 tháng/cuối kỳ.

Lãi suất:

 • Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn gửi.
 • Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng lãi suất cố định trong một kỳ trả lãi.

Tại thời điểm đến hạn:

 • Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán.
 • Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán.
 • Lãi nhập gốc và tự động gia hạn (không áp dụng với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng).

Tất toán trước hạn:

 • Được tất toán trước hạn.
 • Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày tất toán trước hạn.
 • Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng, lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày trả lãi gần nhất đến ngày tất toán trước hạn.
So sánh các sản phẩm tiết kiệm của VIB
Ảnh minh họa- Tiền gửi trực tuyến là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

2. Tiết kiệm mục tiêu

Mô tả: Là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn. Gốc được phép tăng linh hoạt trong kỳ hạn gửi.

Loại tiền: VNĐ.

Tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ.

Kỳ hạn: Từ 6 tháng đến 60 tháng.

Kỳ trả lãi: Lãi trả cuối kỳ.

Lãi suất: Thả nổi theo lãi suất thị trường.

Tại thời điểm đến hạn:

 • Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán.
 • Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán.
 • Lãi nhập gốc và tự động gia hạn.
Tất toán trước hạn:
 • Được tất toán trước hạn.
 • Lãi suất không kỳ hạn tính từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn.

Nguồn tin: https://vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/tai-khoan-ngan-hang/so-sanh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây