Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

0
2129

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế bắt buộc phải đóng theo quy định. Tuy nhiên, khi nào bạn mới phải đóng loại thuế này?

Những quy định pháp luật của nhà nước về việc đóng thuế trên thu nhập cá nhân

Hiện nay, các quy định pháp luật của nhà nước về thuế trên thu nhập cá nhânrất chặt chẽ và đầy đủ thông tin giúp người dân áp dụng các trường hợp của mình vào các quy định như nào

Đối với lao động cư trú trên 3 tháng

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân dựa vào tiền lương, tiền công hay tiền kinh doanh… nói tóm lại thu nhập tính thuế được tính theo thu nhập hàng tháng của cá nhân đó. Cách tính thuế sẽ dựa theo biểu lũy tiến từng phần và theo thuế suất mà nhà nước quy định.

Đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng

Đối với trường hợp này, tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính dựa trên tiền công, tiền thù lao hay các tiền chi khác cho cá nhân đó với tổng số thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên sẽ phải chịu mức 10% tổng thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

Đối với trường hợp này, cá nhân có thể yêu cầu tổ chức sử dụng lao động mình trả thu nhập và cung cấp chứng từ khấu trừ ở mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ thuế để làm căn cứ chứng minh trước pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Trong trường hợp các nhân chỉ có một thu nhập và phải khấu trừ thuế nhưng tổng thu nhập sau khi đã được thực hiện trừ đi giảm trừ gia cảnh mà thu nhập đã trừ hết thì chỉ cần thực hiện làm bản cam kết để gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức sử dụng lao động tạm thời chưa khấu trừ thuế dành cho thu nhập cá nhân.

Mức tính thuế thu nhập cá nhân

Chúng ta đã biết được khi nào thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy khi bạn thuộc đối tượng phải nộp thuế trên thu nhập cá nhân thì cách tính như thế nào? Sau đây là cách tính thuế để người có thu nhập tự tính cho bản thân số tiền thuế phải nộp cho cơ quan nhà nước.

Theo luật tính thuế, mỗi một cá nhân khi tham gia lao động phải tuân thủ tính thuế  về mức tính thu nhập cá nhân của nhà nước với quy định giảm trừ cho bản thân của người lao động hiện tại là mức 9 triệu. Tiếp theo đó, cá nhân có quyền đăng ký người phụ thuộc như con đẻ, bố mẹ, anh chị… là những người không có thu nhập sẽ được giảm trừ ở mức 3 triệu 600 nghìn/ người. Nói tóm lại, khi tính thuế của thu nhập cá nhân, người lao động sẽ được trừ đi 9 triệu. Nếu mức thu nhập cao hơn có thể đăng ký người phụ thuộc và trừ đi số tiền khấu trừ trên.

Ví dụ. Anh Nguyễn Văn A hiện đang có thu nhập hàng tháng là 8 triệu/ tháng. Như vậy anh A chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân ở mức này.Nếu anh Nguyễn Văn A đang có thu nhập là 10 triệu/ tháng và không có người phụ thuộc thì anh A sẽ phải đóng số tiền thuế của khoản thu nhập vượt quá 9 triệu .

Nếu anh Nguyễn Văn A đang có thu nhập là 15.5 triệu/ tháng và có 1 người phụ thuộc là con thì mức thu nhập chịu thuế sẽ là 2.450.000 đồng/ tháng (15.500.000-9.000.000-3.600.000)

Nếu anh Nguyễn văn A có thu nhập là 12 triệu và 1 người phụ thuộc là con đẻ thì anh A không phải chịu thuế thu nhập cá nhân vì số tiền giảm trừ vượt quá tổng số thu nhập của bản thân anh A.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Chúng ta đã biết được khi nào thì người lao động sẽ phải đóng thuế TNCN cũng như mức đóng ra sao. Để cụ thể và chi tiết hơn, chúng tôi xin đưa ra thông tin về cách tính thuế

Đối với cá nhân cư trú lao động trên 3 tháng

  • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất.
  • Thu nhập chịu thuế được tính bằng = Tổng thu nhập – các khoản giảm trừ
  • Tổng thu nhập là tổng khoản tiền lương, tiền công của người lao động
  • Các khoản giảm trừ được nhà nước quy định cụ thể như: giả trừ gia cảnh, giảm trừ tiền ăn, tiền điện thoại, tiền công tác phí, tiền làm thêm giờ, tiền chi trả đám hiếu hỉ đã chi thay cho tổ chức trước đó….
  • Thuế suất: Được nhà nước quy định theo tỷ lệ lũy tiến từng phần

Đối với các nhân lao động dưới 3 tháng

Mức thuế đã được nêu như trên, người lao động sẽ phải chịu mức thuế 10% đối với khoản thu nhập trên 2 triệu.

Với những thông tin kể trên, chúng ta đã biết được Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, các thông tin về cách tính ra sao cũng được đề cập đến giúp cho người lao động có thể biết được mức đóng thuế của bản thân ra sao. Từ đó có thể đối chiếu lại với đơn vị tính thuế xem có sai sót gì hay không.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây