Trang chủ Tags Mẫu lập kế hoạch tài chính cá nhân

Tag: mẫu lập kế hoạch tài chính cá nhân

Một bản kế hoạch tài chính cá nhân có vai trò quan trọng trong hoạt động chi tiêu và quản lý tiền bạc. Tham khảo 8 bước dưới đây và áp dụng ngay! Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng “kế hoạch tài chính cá nhân” là một cái gì...
Trước khi muốn đạt được các mục tiêu tài chính, hãy đánh giá nguồn lực tài chính cá nhân hiện tại để có kế hoạch  triển khai thực tế.  Các nghiên cứu trước đây cho thấy, những người lên kế hoạch tài chính cho bản thân thường có xu hướng...
Bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân tổng hợp các loại tài sản mà bạn đang sở hữu, các khoản nợ và các giá trị ròng trong thu nhập tại một thời điểm nhất định.  Download bản mẫu file Excel: Tại đây Download bản mẫu file Pdf:...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS