Phương quản lý tài chính cá nhân đơn giản, dễ sử dụng nhất hiện nay

Phương pháp JARS còn được gọi là phương pháp quản lý tài chính cá nhân bằng 6 chiếc hũ. Tổng thu nhập chia đều làm 6 phần tương ứng với 6 mục đích khác nhau. Nhiều người nghĩ rằng việc quản lý tài chính cá nhân chỉ cần thiết khi có nhiều tiền, đây là … Đọc tiếp Phương quản lý tài chính cá nhân đơn giản, dễ sử dụng nhất hiện nay